Fönhults Bigård

Honung från egen trädgård!

Hyr en Bikupa

P.g.a. Coronan kommer vi inte ta in nya kunder till vår Hyr-en-Bikupa concept.

Vi tackar våra gamla kunder!

Fönhults Andelskupa

En bra insats för naturen och miljön!

Gynna polineringen

Bigården på Fönhult, i Kungsäter

Honung

Honung rinnande eller rörd

Inte ympad, bara årets honung

Från våra bigårder runtom Kungsäter

Fönhults Bigård

"Vi erbjuder våra kunder den bästa möjligheten att, på deras egna villkor, aktivt delta i biets underbara värld!"


Vi vill skapa förståelse för vad biodling innebär och vilken roll biet har i en ”här-producerad” kultur


Vi ser i dagens samhälle att svensk honungs äkthet ifrågasätts mer och mer.


På Fönhults Bigård är det en självklarhet att vår honung endast består av nektar som har samlats in av våra bin.


Vi kan stolt säga att vi inte fuskar med vår honung – den är,

direkt från bikupan

utan tillsatser

redo för dig!


Lite om oss...

Våra bikupor snickrar vi själva, med hjälp av så mycket som möjligt, lokal producerat virke, här i Kungsäter.
Bivaxet behåller vi inom bigården och vi vägrar att använda utländskt vax. Inte bara för att bina ska trivas bäst, utan även för att allt ska vara så mycket som möjligt vara här-producerat!


I 2015 startade vi vår framgångsrika och mycket uppskattade Hyr-en-Bikupa koncept. Där man får honung ur sin egen trädgård, medan vi tar hand om bina och håller de sysselsatta!
Tyvärr kommer vi inte ta in nya kunder under 2021 och 2022!


I 2019 började vi med någonting nytt: Andelskupor! Ett nytt koncept, där vi delar upp utdelningen av en kupa med 10 Andelsägare. Tyvärr, blev det ingen honung alls i 2019, men eftersom detta var vårt första år, fortsatte vi med samma andelsägaren i 2020 - och då lyckades vi med en utdelning!
Inför säsongen 2021 har vi fortfarande några andelar kvar!